BrigGen / RAdm
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Fot. ppłk S.Ratyński/SGWP

1. BrigGen BŁAZEUSZ Piotr - Chief Armed Forces Development Planning And Programming Directorate (J5), General Staff

2. BrigGen BRZUSZKO Zenon - Commander of the Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade, Lublin

3. BrigGen DANIELEWSKI Andrzej - Minister's of National Defence personnel reserve

4. BrigGen DZIEDZIC Jan - Minister's of National Defence personnel reserve

5. BrigGen GŁĄB Robert - Commander of the Warsaw Garrison, Warsaw

6. BrigGen GÓRNIAK Dariusz Andrzej - Minister's of National Defence personnel reserve

7. BrigGen GRABOWSKI Wojciech - Chief of Land Forces Department, Armed Forces General Command, Warsaw

8. BrigGen GROMADZIŃSKI Jarosław - Commander of 15th Armoured Brigade

9. BrigGen HAŁUPKA Grzegorz - Commander of 6th Airborne Brigade

10. BrigGen JABŁOŃSKI Maciej Władysław - Chief of Operations Planning and Training Directorate, (J3/J7), General Staff

11. BrigGen JAWORSKI Krzysztof - Commander of Maritime Operations Centre - Maritime Component Commander, Gdynia

12. BrigGen pilot JELENIEWSKI Marian - Deputy Director, International Military Staff, IMS, Brussels

13. BrigGen pilot JEMIELNIAK Mirosław Janusz - Chief of Air Force Directorate, Deputy Inspector for Air Force

14. BrigGen JĘDRYCHOWSKI Robert - Deputy Chief of Military Police

15. BrigGen KACZYŃSKI Stanisław - Deputy Commander - Chief of Staff of the 16th Mechanized Division

16. BrigGen KNAP Andrzej - Deputy Chief of Staff for Planning, Eurocorps, Strasbourg, France

17. BrigGen KOWALSKI Sławomir - Commander of the Land Operations Center

18. BrigGen KOZIATEK Szymon - Deputy Chief of Armed Forces Development Planning and Programming Directorate J5, General Staff of the Polish Armed Forces, Warsaw

19. BrigGen KRASZEWSKI Jarosław - Director of Armed Forces Supervision Department of the National Security Bureau

20. BrigGen KRAWCZYK Piotr - Commander of the Military Academy of Air Forces

21. BrigGen KUCHARSKI Wojciech Marek - Deputy Chief of Operations Planning and Training Directorate (J3/J7), General Staff

22. BrigGen KUKUŁA Wiesław - Commander of Territorial Defence Forces

23. BrigGen LEWICKI Wojciech - Commander of 3rd Radiotechnical Brigade

24. BrigGen ŁUKOWSKI Dariusz - Chief of Inspectorate for Armed Forces Support, Bydgoszcz

25. BrigGen pilot MALINOWSKI Dariusz Robert - Commander of Air Operations Center - Air Component Commander, pilot - instructor

26. BrigGen MARCHWICA Wojciech - Commander of Special Forces Component, Kraków

27. BrigGen pilot MIKUTEL Tadeusz - Deputy Commander of Armed Forces Operational Command

28. BrigGen MORDACZ Stefan - Chief of Air and Missile Defence Directorate, General Command of Polish Armed Forces

29. RAdm MORDEL Mirosław - Minister's of National Defence personnel reserve

30. BrigGen MOTACKI Krzysztof - Commander of the Multinational North-East Division – Elbląg

31. BrigGen OWCZAREK Sławomir - Inspector of Armed Forces General Command, Warsaw

32. BrigGen PARAFIANOWICZ Ryszard - Commander of the War Studies University

33. BrigGen PIOTROWSKI Tomasz - Chief of Staff at Operations Command

34. BrigGen PARYLAK Dariusz - Commander of the 10th Armoured Cavalry Brigade, Świętoszów

35. BrigGen PIETRAS Ryszard - Commander of the 21st Podhale Rifles Brigade, Rzeszów

36. BrigGen POŁUCH Tomasz - Commander of the Military Police

37. BrigGen PSZCZOŁA Jacek - Commander of the 2nd Tactical Aviation Wing, Poznań

38. BrigGen PRZEKWAS  Andrzej - Assistant Chief of Staff, J2, Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE

39. BrigGen RADOMSKI Krzysztof – Deputy Commander of Inspector of Land Forces General Command, Warsaw

40. BrigGen RYDZ Jan - Commander of the 1st Warsaw Armoured Brigade, Warszawa-Wesoła

41. BrigGen SKORUPKA Dariusz - Commander of the General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces

42. BrigGen TUZ Andrzej - Minister's of National Defence personnel reserve

43. RAdm ZDONEK Krzysztof - Commander of the 8th Coastal Defence Flotilla, Świnoujście

44. RAdm ZIEMIAŃSKI Jarosław - Inspector for the Navy of Polish Armed Forces General Command, Warsaw

45. BrigGen ŻABICKI Krzysztof - Adviser - coordinator AIR SHOW

46. BrigGen pilot ŻAKOWSKI Sławomir - Deputy Commander of Air Operations Centre - Commander of Air Component Command

47. BrigGen ŻMUDA Stanisław - Minister's of National Defence personnel reserve

48. BrigGen ŻURAWSKI Piotr Marek - Minister's of National Defence personnel reserve

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus